Privacy Verklaring en Cookiegebruik

Privacy Policy van alphasixit.nl

Versie 05-2024

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Alpha Six IT, Timmermanswerf 4, 1474JL, Oosthuizen, KVK: 37147181
Alpha Six IT vindt het van belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens van bezoekers en klanten wordt omgegaan. ALPHA SIX IT voldoet aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In deze privacy-verklaring is te lezen hoe alphasixit.nl dat doet.

Contactgegevens van Alpha Six IT

De website www.alphasixit.nl staat onder beheer van Alpha Six IT.
Contact opnemen over deze privacy-verklaring kan via:

Alpha Six IT
Timmermanswerf 4, 1474JL
Telefoon: 085 79 212 42
E-mail: info@alphasixit.nl

Openingstijden:

 • maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 18:00 uur
 • met uitzondering van donderdag: 08:00 t/m 14:00

2. Het gebruik van persoonsgegevens en verstrekking aan derden

Er worden geen gegevens verzameld over de identiteit van individuele bezoekers, tenzij ze vrijwillig hun contactgegevens achterlaten via onze formulieren of applicaties op onze website www.alphasixit.nl. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier voor een sollicitatie of aanvraag van een dienst of offerte) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen. Alpha Six IT deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij dat nodig is voor de levering van diensten (denk daarbij aan het doorgeven van gegevens om betaling via iDeal mogelijk te maken of aan bezorgdiensten) of als Alpha Six IT daartoe wettelijk verplicht is (zoals bij de belastingplicht). De gegeven toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.

Alpha Six IT verzamelt alleen die gegevens van de betrokkene die noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van de dienstverlening. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Giro- of bankrekeningnummer
 • Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld op het contactformulier of het formulier waarmee u kunt reageren op een vacature, in correspondentie en telefonisch.

3. Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Alpha Six IT in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Alpha Six IT gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van overeenkomsten, (financiële) transacties en diensten
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Alpha Six IT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Alpha Six IT, haar relaties en haar medewerkers.

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval;

 • Het verlenen van toestemming;
 • het sluiten en uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst met u;
 • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen;
 • Gerechtvaardigd belang.

4. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Persoonsgegevens die verwerkt worden voor de uitvoering van een overeenkomst bewaren wij niet langer dan 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst, met uitzondering van debiteurenadministratie, deze worden 7 jaar bewaard op grond van de Wet op de Rijksbelastingen. Persoonsgegevens die verwerkt worden voor bezoek aan onze website worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Sollicitatiegegevens zullen uiterlijk binnen vier weken na afronding van het sollicitatieproces worden verwijderd, tenzij wij toestemming hebben om de sollicitatiegegevens langer te mogen bewaren.

5. Gegevensbeveiliging

Alpha Six IT maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

6. Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, de gebruikerservaring te verbeteren en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw apparaat (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. De informatie die een cookie verkrijgt over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Alpha Six IT of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

7. Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Bezoekers kunnen ook zelf bepalen hoe zij met cookies in het algemeen willen omgaan, door de browser zo in te stellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen via diezelfde browser altijd van een computer worden verwijderd.

Sommige cookies worden door onszelf gebruikt (directe cookies). Andere cookies zijn afkomstig van derden (cookies van derden). Wij gebruiken uitsluitend directe cookies en de cookies van Google reCAPTHCA en Google Analytics. Google reCAPTCHA wordt gebruikt om onderscheid te kunnen maken tussen mensen en computers en zo automatische spam te voorkomen. Google Analytics wordt gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website. IP-adressen worden geanonimiseerd. Het privacy beleid van Google vindt u op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

 

 1. Uw Keuze

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Zie het menu Help van uw webbrowser voor uitgebreide instructies. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

 

 1. Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. De manier waarop cookies worden gewist, verschilt per browser. Zie het menu Help van uw webbrowser voor uitgebreide instructies.

 

 1. Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

 1. Uw wettelijke rechten

Onder de AVG heeft u de volgende rechten die u kunt uitoefenen:

 • Het recht op dataportabiliteit (het recht om persoonsgegevens over te dragen);
 • Het recht op vergetelheid (het recht om ‘vergeten’ te worden, het verwijderen van persoonsgegevens);
 • Het recht op inzage (het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien);
 • Het recht op rectificatie en aanvulling (het recht om de persoonsgegevens die de organisatie verwerkt te wijzigen);
 • Het recht op beperking van de verwerking (het recht om minder gegevens te laten verwerken);
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (het recht op een menselijke blik bij besluiten);
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Bericht: Ons contactformulier

Telefoon: 0857921242

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, burgerservicenummer en de strook met nummers onderaan het paspoort zwart. Schrijf over de kopie de naam van onze organisatie, Alpha Six IT. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zeer zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Na verificatie wordt de kopie van uw identiteitsbewijs vernietigd. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Is er de mogelijkheid om op een andere manier uw identiteit te checken dan doen wij dit uiteraard voordat wij om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen.

 

 1. Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

 1. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Onze klanten

Alpha Six IT werkt voor particulieren en bedrijven. ICT systemen, communicatie en security zijn van belang in alle branches. Onze klanten werken in branches van transport, bouw, dienstverlening tot de creatieve sector en entertainment.

Wat wij anders doen

Het probleemoplossend vermogen staat helemaal bovenaan. Eenmalige vragen of oplossingen resulteren daardoor vaak in een langdurige relatie. Een gezonde samenwerking waar het probleemloos functioneren van onze klant voorop staat.

Onze missie

Alpha Six IT is een ervaren ICT partij die met veel kennis en ervaring haar klanten in staat stelt om probleemloos te functioneren in een digitale wereld. We zijn er om te helpen met de modernste software en hardware. Nu en in de toekomst.
Onze kernwaarden: Bereikbaar, Verbonden en Vertrouwd.

ICT problemen? Bel Willem van Diepen.

ICT problemen? Bel Willem van Diepen.